Hoe werkt automatenmakelaar.nl

Na een gratis eenmalige registratie van uw bedrijf wordt per e-mail een toegangscode toegestuurd. Na verkrijging van de toegangscode kunnen naar eigen inzicht producten te koop worden aangeboden, aangeboden producten kunnen aangeschaft worden of u kunt advertenties plaatsen van producten die uzelf zoekt.

Een product aanbieden:

Advertenties: (alleen courtage bij verkoop)

Als u een product aan wilt bieden dient het daarvoor bestemde formulier ingevuld te worden. Het is raadzaam om enige foto’s mee te sturen. Het is niet toegestaan gegevens aan te bieden waaruit blijkt wie de aanbieder van de advertentie is. De door u te bepalen verkoopprijs dient inclusief BTW te zijn en wordt automatisch vermeerderd met de courtagekosten. Nadat er zich een koper aanmeldt voor uw product worden de courtagekosten aan de verkoper gefactureerd. De courtagekosten starten met een bedrag van € 10,- en worden vermeerderd met 10% van de verkoopprijs. Het tarief van de courtagekosten kent een limiet van €100,- exclusief BTW. De factuur wordt u per e-mail verstuurd. Ook per e-mail ontvangen zowel koper als verkoper de gegevens van elkaar, zodat deze met elkaar in contact kunnen treden om de verdere afhandeling van het verkochte product zelf te kunnen regelen.

Een product kopen:

Indien u een product aantreft dat u wilt kopen, dient er op de aankoopknop gedrukt te worden. De aankoop dient voor een tweede keer bevestigd te worden. Hierdoor wordt de koop automatisch bekrachtigd. In uw e-mailbox krijgt u dan automatisch de gegevens van de verkoper van het product waarmee u in contact kunt treden om de verdere afhandeling van het verkochte product zelf te regelen.

Onderdelen (gratis):

De totstandkoming van aankopen en verkopen van onderdelen is identiek aan dat van een advertentie voor een gebruikte automaat, echter worden hiervoor geen bemiddelingskosten in rekening gebracht.